English alive, czyli żywy język

You probably can say things like:

(1) I get up at 7 o'clock.

(2) She doesn't like dogs.

(3) What did you do yesterday?

You know what it all comes from: daily routine and Present Simple (1), negation in Present Simple (2), questions with the DID in Past Simple (3). Do you really need all this? Well, probably you do. Is this enough to speak English? No, it's not. Do you understand films? Do you know what to say in everyday situations at work or on holiday to get information or to say what you really mean? And to make an impression as a confident English speaker. If you do, that's great. But probably you don't...

What you need are these:

(1) Are you going in?

(2) I did pretty well.

(3) How much longer is this gonna take?...

...and a lot more simple, universal, commonly used, commonly understood and all real perfect English phrases that makes you sound confident, communicative and a good speaker of English. First of all to yourself 🙂

Do you need to know which tense it is and why? You don't but you've probably already learnt it at school or you will. Do I need to explain the tenses and structures? No, I don't. Do you want to know more real simple English? If the answer is yes, follow the blog or sign up to a newsletter. 🙂

Pewnie umiesz powiedzieć:

(1) Wstaję o 7 rano.

(2) Ona nie lubi psów.

(3) Co robiłeś wczoraj?

Wiesz skąd to się wzięło: mój dzień w czasie Present Simple (1), przeczenia w Present Simple (2), pytania ze słynnym DID w Past Simple (3). Naprawdę jest ci to wszystko potrzebne? Pewnie raczej tak. Czy to wystarczy, żeby mówić po angielsku? Nie wystarczy. Rozumiesz filmy? Wiesz, co powiedzieć w codziennych sytuacjach w pracy czy na wakacjach, żeby uzyskać informację lub żeby powiedzieć to, co naprawdę masz na myśli? I zrobić wrażenie, że mówisz dobrze po angielsku. Jeśli tak, to świetnie! Ale pewnie tak nie jest.

Potrzebne ci są takie frazy:

(1) Wchodzisz?

(2) Nieźle mi poszło.

(3) Ile to jeszcze potrwa?...

...i dużo więcej prostych, uniwersalnych, powszechnie używanych i rozumianych angielskich brzmiących naturalnie fraz. Tak wywrzesz wrażenie osoby pewniej siebie, komunikatywnej, która po prostu zna angielski. Przede wszystkim na sobie.

Czy musisz wiedzieć, w jakim to jest czasie i dlaczego? Nie musisz, chociaż pewnie było to w szkole albo wkrótce będziesz się uczyć. Czy mam tu wyjaśniać czasy i konstrukcje? Nie będę tego robić. Chcesz nauczyć się więcej prostych przydatnych fraz? Jeśli tak, zaglądaj na bloga albo zapisz się do newslettera 🙂

Posted in Uncategorized and tagged , , .