How I joined a gym. Opowieść z ukrytym morałem

There's a gym just next to my kids' school. Everyday I looked at it and thought how handy it would be to join it. After a few months (!) I decided to join the gym. And after a few weeks I took the kids and we went inside just to ask about the price. I took them with me not to feel so insecure and out of place.

I needed a pair of trainers so I went shopping. Still not sure how all this would work out, I tried on a few pairs, chose the most comfy ones and paid some 150 zł. "Will I pluck up the courage and use them? Or will they stay hidden away at the back of a wardrobe?"

I did pluck up my courage and went. I'm not a very physical person. It was all new to me and I really felt out of place. And I had this thing in my head telling me that people would judge me and I would come out poorly. But I wanted to go.

It's not so new now and no one really judges me. I just go on and do the thing. Though I'm still learning to live with my inner BUKA... 🙂

Obok szkoły moich dzieci jest siłownia. Patrzyłam na nią codziennie myśląc, że mogłabym tu chodzić, bo to bardzo wygodnie, tak blisko. Po kilku miesiącach (!) zdecydowałam się zapisać. A po kilku tygodniach weszałam z dziećmi, żeby zapytać o cenę. Zabrałam je ze sobą, żeby nie czuć się tak niepewnie i nie na miejscu.

Nie miałam odpowiednich butów, więc wybrałam się na zakupy. Nie byłam pewna, czy coś z tego wyjdzie, ale przymierzyłam kilka par, wybrałam najwygodniejsze i zapłaciłam jakieś 150 zł."Czy zdobędę się na odwagę i będę ich używać? Czy będą sobie gdzieś leżeć głęboko w szafie?"

Zdobyłam się jednak na odwagę i poszłam. Nie jestem sportowym typem. Nigdy nie byłam na siłowni i naprawdę czułam się nie na miejscu. I jeszcze to wewnętrzne przekonanie, że ktoś będzie mnie oceniać i nie wypadnę zbyt dobrze. Ale pójść chciałam.

Teraz nie czuję się już tak niepewnie i oczywiście nikt mnie nie ocenia. Po prostu przychodzę i sobie ćwiczę. Chociaż wciąż się uczę żyć z tą moją wewnętrzną Buką... 🙂

Posted in Uncategorized and tagged , .