O nas

Katarzyna Janusz

English teacher, owner of Bukademia

I've been teaching English for nearly 20 years now and I've learned a lot on the way about English, teaching and myself. I love teaching and finding new ways for the students to speak better and better English.

I have a Masters degree in English and Marketing and Management. I have also tried my hand at web designing.

I'm a science lover, mother of two, Lana del Rey fan, amateur bridge player, learner of foreign languages and a preacher of new ideas in education.

Uczę angielskiego od niemal 20 lat i dowiedziałam się w tym czasie dużo o samym angielskim, uczeniu i samej sobie. Uwielbiam uczyć i wynajdować nowe sposoby, dzięki którym moi uczniowie będą coraz lepiej mówić po angielsku.

Jestem magistrem filologii anigielskiej oraz marketingu i zarządzania. Próbowałam również swoich sił w tworzeniu stron internetowych.

Jestem miłośniczką nauki, matką dwójki dzieci, fanką Lany del Rey, grywam w brydża, uczę się języków obcych i propaguję nowe odkrycia w edukacji.

Ewa Rejmer

English and German teacher

I graduated from German Studies at Warsaw University with German, English and Swedish* on my Curriculum. I am also a proud CELTA holder (The Certificate in English Language Teaching to Adults). I used to teach  English and German in Warsaw, Grójec and London.

 

Varsovian born and bred, I first came to Łódź eight years ago and stayed for good. I fell in love with this city at first sight. When I'm not teaching, I'm learning Italian, practicing Ashtanga yoga**, trying my luck with gardening or travelling off the beaten track.

To put it straight: * No, unfortunately, I don't speak Swedish anymore. ** No, I can't fold myself into a pretzel yet, but I like trying.

Jestem absolwentką germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałam niemiecki, angielski i szwedzki* oraz dumną posiadaczką dyplomu CELTA (The Certificate in English Language Teaching to Adults). Uczyłam angielskiego i niemieckiego w Warszawie, Grójcu i Londynie.

Chociaż urodziłam się i wychowałam w Warszawie, to pokochałam Łódź od pierwszego wejrzenia osiem lat temu i nadal ją kocham. Postanowiłam tu zostać na dłużej. Kiedy nie uczę innych, uczę się włoskiego, ćwiczę Ashtanga yoga**, próbuję ze zmiennym szczęściem uprawiać ogródek, albo podróżuję po świecie.

Gwoli ścisłości: * Nie, niestety już nie mówię po szwedzku. ** Nie, nie umiem jeszcze zwinąć się w precel, ale lubię próbować.

Karolina Ulacha

English teacher

I started sharing my knowledge of English back in secondary school. In 2018 I’ll have been doing that for 20 years, and I still find pleasure in it! I’ve been teaching all levels (A1-C2), and almost all age groups, as well as various group sizes, and I’ve found out I’m most effective with adults, one to one, or with small groups. This is when I can meet my students' needs and give them as much attention as they need. For years I’ve been also saying I have only the best students, and it works.

Besides English I’m fascinated with somesthesia (pilates, stretching, spontaneous dance), masculinity and femininity, and relationships between them, supporting women during pregnancy and labour, and expanding awareness called tantra.

Zaczęłam się dzielić swoją wiedzą z angielskiego jeszcze w liceum, w 2018 minie 20 lat jak to robię, i nadal sprawia mi to przyjemność! Uczyłam już chyba wszystkie poziomy zaawansowania, i (prawie) wszystkie grupy wiekowe, jak i różną liczbę osób w grupie – i wiem, że najefektywniejsza jestem na zajęciach z dorosłymi, najlepiej jeden na jedne bądź w małej grupie. Wtedy najbardziej mogę dostosować materiał do potrzeb studenta i poświęcić mu tyle uwagi, ile potrzebuje. Od lat też powtarzam, że mam samych świetnych studentów, i to się sprawdza.

Poza angielskim pasjonuje mnie świadomość ciała (pilates, stretching, taniec spontaniczny), męskość i kobiecość, i relacje między nimi, wspieranie kobiet w ciąży i porodzie oraz poszerzanie świadomości zwane też tantrą.

Aneta Burska

English teacher

I'm a graduate of English Philology (UŁ) andI have many years' experience in teaching general English (including preparing my students for exams such as FCE, CAE, PTE General), Business English (preparing students for BEC Vantage, BEC Higher) as well as technical English. I'm constantly improving my skills and competences as an English teacher by taking part in workshops and conferences.

People often ask me: "How do you teach?" My answer is: I teach the way you learn, since every person's learning process is different. I'm passionate about really listening to students and discovering with them the complexities of their learning paths. As a Neurolanguage Coach I can assure a friendly support throughout the way towards effective language learning.

Jestem absolwentka anglistyki UŁ, lektorem z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego ogólnego (z przygotowaniem do egzaminów takich jak: FCE, CAE, PTE General), angielskiego w biznesie (z przygotowaniem do BEC Vantage, BEC Higher) oraz angielskiego technicznego. Nieustannie doskonalę swój warsztat dydaktyczny i wiedzę filologiczną uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Często słyszę pytanie „Jak uczysz?” Otóż uczę tak, jak Ty się uczysz, gdyż u każdego z nas proces ten przebiega inaczej. Moją pasją jest „wsłuchiwanie się” w ucznia i odkrywanie wspólnie z nim samym zawiłości tego procesu. Jako Neurolanguage Coach zapewniam przyjazne wsparcie na drodze do skutecznego opanowania języka angielskiego.

Dodaj komentarz