Prace ręczne

Prace ręczne (u mnie w szkole to się nazywało ZPT. Brrr!...) i nauka angielskiego. Po co tak? Żeby było inaczej, weselej. Zdziwienie i radość to emocje, a emocje to markery pamięci. Bez nich byłoby dużo trudniej zapamiętać cokolwiek.

Dlaczego ręczne? Jak twierdzą współcześni neurobiolodzy i neurodydaktycy, w dłoniach jest wyjątkowo dużo zakończeń nerwowych, a pobudzanie ich zwiększa znacznie efektywność pracy mózgu i zapamiętywanie.

A do tego powstają takie dzieła! Jak to się pisało na rysunkach w szkole? Szymon lat 19, Magda, lat 21... Zapraszamy do zwiedzania. Opisy w językui polskim i angielskim.

ZBIGNIEW

A perfect choice to leave your kids with

Almost indistinguishable from a human being, he can become your most cheerful and loyal companion.

Designed to help you out with your kids: kind, caring, always smiling

And you can set fire to his hair. An essential thing for a nanny...

Uderzająco podobny do człowieka, wesoły i lojalny kompan. Zaprojektowany po to, żeby wyręczyć cię w opiece nad dziećmi: uprzejmy, opiekuńczy, zawsze uśmiechnięty. Ma włosy, które można zapalić. Niezbędna cecha niani...

COURAGE 1

Always ready to help

His main asset is an empty stomach, which serves as a storage for food and warm clothes.

Sent out to search for and help survivors of earthquakes, tornados and other such miseries that befall human species.

Jego główna zaleta to pusty brzuch, w którym można przechowywać żywność i ciepłe ubrania. Zadaniem Courage 1 jest poszukiwanie zaginionych i pomoc poszkodowanym przez trzesięnia ziemi, tornada i inne nieszczęścia, które spadają na ludzki ród.

Me Ugly

Full of charm

Cute looks, flat feet, distorted skeleton, and a French sounding name. These are just a few of Me Ugly's many virtues. Not to mention such state of the art inventions as wireless connection to co-operating robots.

Just perfect for... Well, what was it?

Curious which robots co-operate with this cutie? Be patient and read on.

Miły wygląd, płaskie stopy (płaskostopie?), sfatygowany szkielet i francusko brzmiące imię. To tylko niektóre z licznych zalet Me Ugly. Nie mówiąc już o takich supernowoczesnych wynalazkach jak bezprzewodowe połączenie ze współpracującymi robotami. Idealny do ... No własnie, do czego? PS. Ciekawi was, z jakimi robotami współpracuje ten przystojniak? Wystarczy cierpliwie czytać dalej.

DJ Tony and & Co.

No party, no fun

Wanna have a party? Fire DJ Tony, an automatic DJ with a built-on CPU, and let yourself get in the mood with his choice of music. Switch on his futuristic friend: his clumsy but full of joy dancing will make you join in and have fun too. And if it's still not enough for you, try playing with the last of the Magnificent Three: a USB controlled cannon with a match handle and an awsome blinky chain. Guests? No need for them!

Masz ochotę na imprezę? Wystarczy DJ Tony i spółka. Mixują muzykę, tańcza dla zachęty i dostarczają pirotechniczych podniet. Goście: niepotrzebni.

Simple and practical. Four buttons, four functions: washing up, walking the dog, giving beer to a husband / money to a wife, looking after children. Competes with Zbigniew. Extras: smells good.

Prosty i praktyczny. Cztery przyciski, cztery funkcje: zmywanie naczyń, wyprowadzanie psa, wręczanie piwa małżonkowi / pieniędzy żonie, opieka nad dziećmi. Konkurencja dla Zbigniewa. Dodatki: miły zapach.

George Dresbot

Gangsta style

Kills bad people, serves as a suicide bomber, works as a hostess or an engineer, teaches children self-defence.

Have some difficulties maintaining an upright position. However, it doesn't prevent him from being a valuable asset to individuals, organizations and whole nations.

Distinguishing marks: permanently stoned.

Zabija tych złych, również jako robot-pułapka, może być hostessa lub inżynierem, uczy dzieci samoobrony. Ma problemy w utrzymaniu wyprostowanej postawy. Nie przeszkadza mu to jednak w wypełnianiu szlachetnej misji służenia jednostkom, organizacjom i całym narodom. Znaki szczególne: wiecznie naćpany.

Jack Middleton

The **** Destroyer

Extremely attractive, skilled, determined, and BAD! A bit of a boozer, he hijacks ships and kills other robots and pirates in close cooperation with Me Ugly (I have no #*%!!#? idea how and why they do it together!)

Materials used: 1 matchbox, Plasticine, straws, 1 button, a scrap of cardboard, and a piece of string.

PS. Unfortunately, Jack's full name didn't get past the censors. Neither did his meaningful gestures... (Yes, they had to play with Plasticine and mould his hand back into decency.)

Wyjątkowo atrakcyjny, uzdolniony, zdeterminowyay i ZŁY! Lubi sobie wypić. Porywa statki (kosmiczne) i po prostu zabija: inne roboty, innych piratów. Ściśle współpracuje z Me Ugly (jak i dlaczego - niewiadomo...). Do wykonania robota użyto: pudełka zapałek, plasteliny, słomek, guzika, kawałka tektury i kawałka sznurka. PS. Niestety, ze względu na cenzurę, nie mogliśmy opublikować jego pełnego imienia. Również charakterystyczny gest dłoni został uznany za nieprzyzwoity...

Share Button
Posted in Uncategorized and tagged , .