Wyklejanki dla każdego

Keep calm and paste on

Powyklejaj sobie

BUKA deeply believes that arts and crafts help grown-up people to speak in a foreign language more and more fluently. Even if it is English with its, how many? 16? tenses!...

Buka głęboko wierzy, że prace ręczne pomagaja dorosłym ludziom mówić coraz lepiej w obcym języku. Nawet jeśli jest to angielski, który ma tych swoich czasów chyba z 16!...

More about arts and crafts here.
Posted in Uncategorized and tagged , .